catala castellano english

Innovació

Formació

Gorgori aposta per la diferenciació i especialització en els serveis que oferim als nostres clients i que compleixen amb els més alts estrictes estàndards de seguretat, qualitat i compromís amb el medi ambient, iniciant un camí cap a l'excel·lència entenent que la gran oportunitat que li ofereix la FORMACIÓ com a canal de millora en tots els processos interns i de comunicació en la companyia, reportin de manera directa en un menor nombre d'incidències, no conformitats i satisfacció del client amb GORGORI.
 
La figura de Formador ha estat creada per reforçar l'àrea de FORMACIÓ a l'empresa, per implementar directament tots els nous programes de millora contínua que es desenvolupen.
 
Totes aquestes mesures, portaran l'acompanyament d'un programa intern de formació basat en la metodologia "E-LEARNING".